• ประชาสัมพันธ์เพจโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  ประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจสามารถติดตามภาพกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียนได้ที่เพจ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  โดยสามารถเข้าถึงได้ทาง  https://www.facebook.com/phayalaepage
  ส่ง 18 ต.ค. 2558 20:17 โดย Webmaster Muangphayalae
 • เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สมาคมศิษย์เก่าเมืองพญาแลวิทยา เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ครูสุนทร ...
  ส่ง 16 ก.ย. 2558 02:56 โดย Webmaster Muangphayalae
 • เตรียมรับการประเมินเพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เตรียมเข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน  ขั้นที่ 2  เกียรติบัตรแห่งการสู่สถานภาพ  สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 03:26 โดย Watcharakorn Baojanthuek
 • ประกาศสอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามรายการ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู   2.โทรทัศน์สีชน ...
  ส่ง 11 ส.ค. 2558 09:56 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ  ครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สามารถดาวน์โหลดเอกสารของกลุ่มบริหารวิชาการ ได้แก่ รายชื่อนักเรียน, แบบ ปพ.5 , แนวการจัดการเรียนรู้ และเอกสารคำร้องอื่นๆ ได้ที่ ลิงค ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2558 20:19 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • วันบิดาแห่งฝนหลวง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  จังหวัดชัยภูมิ นำโดยผู้ว่าราชการ นายชูศักดิ์ ตรีสาร นำคณะข้าราชการในจังหวัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มเน ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2558 23:08 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ติดตามการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ธนาคารออมสิน ได้มาติดตามการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการธนาคารโรงเรียน และมอบทุนสนับสนุน  ทางโรงเรียนนำโดยคณะผู้บร ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2558 22:55 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ต้อนรับคณะกรรมติดตามการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โรงเรียนพญาแลวิทยานำโดยคณะผู้บริหาร และคณะครู ต้อนรับคณะกรรมติดตามการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2558 21:43 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และแสดงความยินดีกับครูสุวิมล ประดับวงศ์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาได้ต้อนรับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ พร้อมแสดงความยินดีกับ ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2558 21:01 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ต้อนรับคุณครูต่างชาติ วันที่ 3 พฤศจิการยน พ.ศ.2558  คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ต้อนรับคุณครูต่างชาติ  2 คน ได้แก่ Mrs.Megan ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2558 20:59 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »