• เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สมาคมศิษย์เก่าเมืองพญาแลวิทยา เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ครูสุนทร ...
  ส่ง 16 ก.ย. 2558 02:56 โดย Webmaster Muangphayalae
 • เตรียมรับการประเมินเพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เตรียมเข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน  ขั้นที่ 2  เกียรติบัตรแห่งการสู่สถานภาพ  สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 03:26 โดย Watcharakorn Baojanthuek
 • ประกาศสอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามรายการ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู   2.โทรทัศน์สีชน ...
  ส่ง 11 ส.ค. 2558 09:56 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ประชาสัมพันธ์เพจโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  ประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจสามารถติดตามภาพกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียนได้ที่เพจ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  โดยสามารถเข้าถึงได้ทาง  https://www.facebook.com/phayalaepage
  ส่ง 15 ก.ย. 2558 04:49 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ  ครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สามารถดาวน์โหลดเอกสารของกลุ่มบริหารวิชาการ ได้แก่ รายชื่อนักเรียน, แบบ ปพ.5 , แนวการจัดการเรียนรู้ และเอกสารคำร้องอื่นๆ ได้ที่ ลิงค ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2558 02:16 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • การแข่งขันกีฬาภายใน เขียว-ขาว เกมส์ 2015 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "เขียว-ขาว เกมส์ 2015 กีฬาต้านยาเสพติด ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง"  ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาประเภทต ...
  ส่ง 14 ก.ย. 2558 23:48 โดย Webmaster Muangphayalae
 • กิจกรรมบูรณาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด และอาเซียน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการแสวงหาความรู้ และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมแสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ,บ ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2558 01:44 โดย Webmaster Muangphayalae
 • การประกวดผลงาน Best Practice โรงเรียนในฝัน สพม.30 กิจกรรมประกวดผลงาน Best Practice โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตามโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนในฝัน สพม.30 ระหว่างวันที่ 17-18 ส ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2558 16:49 โดย Webmaster Muangphayalae
 • กิจกรรมอบรมการใช้ Google Apps สำหรับครูผู้สอน สพม.30 โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนในฝัน สังกัด สพม.30 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโสตท ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2558 16:50 โดย Webmaster Muangphayalae
 • การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) โดยจังหวัดชัยภูมิร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ วันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยจังหวัดชัยภูมิร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำโดยแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์  ดำเนิน ...
  ส่ง 14 ส.ค. 2558 03:08 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »