แสดงบทความ 1 - 5 จาก 144 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่เสนอเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญข้อเสนอในการพัฒนางาน :  โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนร ...
  ส่ง 15 ต.ค. 2559 00:13 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูอัญชลี บุญเหลือ ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ส่ง 15 ต.ค. 2559 00:14 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูดุลย์ สีมา ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  
  ส่ง 15 ต.ค. 2559 00:15 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูวนิชา ประยูรพันธุ์ ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model
  ส่ง 15 ต.ค. 2559 00:00 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา


หนังสือราชการ สพฐ.