https://sites.google.com/a/phayalae.ac.th/mvweb/kar-xbrm-cheing-ptibati-kar-khru-kar-ngan-xachiph-sphm-30

 • กิจกรรม Big Cleaning Day '59 ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559  กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จัดกิจกรรม " Big Cleaning Day '59  โรงเรียนสวยงาม สะอาด น่าอยู่ น่าเร ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2559 10:30 โดย Webmaster Muangphayalae
 • การตรวจสุขอนามัยโรงอาหาร ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตรวจสุขอนามัยโรงอาหาร  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 
  ส่ง 22 มิ.ย. 2559 10:16 โดย Webmaster Muangphayalae
 • กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนด้านความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ (Smart Guide) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 การจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนด ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2559 09:59 โดย Webmaster Muangphayalae
 • กิจกรรมสร้างเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2559 10:00 โดย Webmaster Muangphayalae
 • เตรียมความพร้อมวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้น ม.6 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้น ม.6  โดยมี อ.เฟลม ต ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2559 19:57 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 78 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • รับสมัครนักการภารโรง (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ สพม.30 รับสมัครนักการภารโรง (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่ว ...
  ส่ง 1 มิ.ย. 2559 02:08 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ประชาสัมพันธ์เพจโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  ประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจสามารถติดตามภาพกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียนได้ที่เพจ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  โดยสามารถเข้าถึงได้ทาง  https://www.facebook.com/phayalaepage
  ส่ง 18 ต.ค. 2558 20:17 โดย Webmaster Muangphayalae
 • เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สมาคมศิษย์เก่าเมืองพญาแลวิทยา เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ครูสุนทร ...
  ส่ง 16 ก.ย. 2558 02:56 โดย Webmaster Muangphayalae
 • เตรียมรับการประเมินเพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เตรียมเข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน  ขั้นที่ 2  เกียรติบัตรแห่งการสู่สถานภาพ  สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 03:26 โดย Watcharakorn Baojanthuek
 • ประกาศสอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามรายการ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู   2.โทรทัศน์สีชน ...
  ส่ง 11 ส.ค. 2558 09:56 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่เสนอเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ข้อเสนอในการพัฒนางาน :  โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนร ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2559 03:24 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูดุลย์ สีมา ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  
  ส่ง 1 มิ.ย. 2559 20:10 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูวนิชา ประยูรพันธุ์ ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model
  ส่ง 1 มิ.ย. 2559 20:30 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »