แสดงบทความ 1 - 5 จาก 230 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  • วันครู สพม.30 ประจำปี 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" (ฉบับที่ 9) วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้รับเกียรติจากดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ ...
    ส่ง 28 ม.ค. 2561 19:00 โดย Webmaster Muangphayalae
  • พิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาด (ฉบับพิเศษ) วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา นำโดยผู้อำนวยการกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงส ...
    ส่ง 28 ม.ค. 2561 18:59 โดย Webmaster Muangphayalae
  • วันรักโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 8) วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้จัดกิจกรรม “วันรักโรงเรียน” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนสำนึกร ...
    ส่ง 14 ม.ค. 2561 19:28 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 4 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา


หนังสือราชการ สพฐ.