แสดงบทความ 1 - 5 จาก 98 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประกาศโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ด้วยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา มีข้อราชการเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการ จ ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2559 19:13 โดย Theerapon Pawaree
 • ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลกลางแจ้งหญ้าสังเคราะห์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลกลางแจ้งหญ้าสังเคราะห์ พื้นที่ 22 x 42 เมตร ตามรายละเอียดด้านล่าง
  ส่ง 10 ก.ค. 2559 19:56 โดย Webmaster Muangphayalae
 • รับสมัครนักการภารโรง (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ สพม.30 รับสมัครนักการภารโรง (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่ว ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 01:13 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ประชาสัมพันธ์เพจโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  ประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจสามารถติดตามภาพกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียนได้ที่เพจ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  โดยสามารถเข้าถึงได้ทาง  https://www.facebook.com/phayalaepage
  ส่ง 18 ต.ค. 2558 20:17 โดย Webmaster Muangphayalae
 • เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สมาคมศิษย์เก่าเมืองพญาแลวิทยา เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ครูสุนทร ...
  ส่ง 16 ก.ย. 2558 02:56 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่เสนอเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ข้อเสนอในการพัฒนางาน :  โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนร ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2559 03:24 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูดุลย์ สีมา ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  
  ส่ง 1 มิ.ย. 2559 20:10 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูวนิชา ประยูรพันธุ์ ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model
  ส่ง 1 มิ.ย. 2559 20:30 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »