https://www.facebook.com/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-123088721645474/


 • พิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาด วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา นำโดยผู้อำนวยการกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงส ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2561 19:09 โดย Webmaster Muangphayalae
 • วันรักโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้จัดกิจกรรม “วันรักโรงเรียน” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนสำนึกร ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2561 18:54 โดย Webmaster Muangphayalae
 • เปิดประตูสู่รั้ว ม.ว. (M.V.OPEN HOUSE 2017) วันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้รับเกียรติจากดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการ สพม.30 เป็นประธานเปิดงาน ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2561 18:49 โดย Webmaster Muangphayalae
 • กิจกรรมวันคริสต์มาส 2017 ประมวลภาพ "กิจกรรมวันคริสต์มาส" โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560
  ส่ง 25 ธ.ค. 2560 18:38 โดย Webmaster Muangphayalae
 • กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ได้มาให้ความรู้ ควบคู่ความบันเทิง ในโครงการ "เสริมสร้างภูม ...
  ส่ง 25 ธ.ค. 2560 18:26 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 211 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • พิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาด (ฉบับที่ 9) วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา นำโดยผู้อำนวยการกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงส ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2561 19:42 โดย Webmaster Muangphayalae
 • วันรักโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 8) วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้จัดกิจกรรม “วันรักโรงเรียน” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนสำนึกร ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2561 19:28 โดย Webmaster Muangphayalae
 • เปิดประตูสู่รั้ว ม.ว. M.V.OPEN HOUSE 2017 (ฉบับที่ 7) วันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้รับเกียรติจากดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการ สพม.30 เป็นประธานเปิดงาน ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2561 19:24 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • นางปุณิกา จินะขาม ชื่อเรื่อง                 รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระเศรษฐศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สถานศึกษา          โรงเรียนเมืองพญาแลว ...
  ส่ง 15 พ.ย. 2560 21:12 โดย Webmaster Muangphayalae
 • รายงานผลปฏิบัติงาน ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต (1 ตุลาคม 2560)         รายงานผลการปฏิบัติงานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เนื้อหารายงานประกอบด้วย รายงานผลอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย การมีจรรยาบรรณต่อว ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2560 09:18 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูภิรมย์ เอี่ยมสุวรรณ์ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2560 09:23 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูปภาวรา ประเสริฐ รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียน  เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา   สาระประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาป ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2560 08:35 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา


หนังสือราชการ สพฐ.