• การติดตามการดำเนินงานโครงการ FIFA 11 For Health ประมวลภาพการต้อนรับ "พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาติดตามการดำเนินงานโครงการ FIFA 11 For Health ของโรงเรียนพญาแลวิทยา ...
  ส่ง 14 ต.ค. 2559 22:27 โดย Webmaster Muangphayalae
 • การมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมวลภาพ การมอบเกียรติบัตร "นักเรียนร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา" วันที่ 1 กันยายน 2559
  ส่ง 14 ต.ค. 2559 22:30 โดย Webmaster Muangphayalae
 • การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี ประมวลภาพ "การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี" วันที่ 1 กันยายน 2559
  ส่ง 14 ต.ค. 2559 22:40 โดย Webmaster Muangphayalae
 • การมอบเกียรติบัตร "คณะกรรมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค" ประมวลภาพ การมอบเกียรติบัตร "คณะกรรมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค" วันที่ 31 สิงหาคม 2559
  ส่ง 14 ต.ค. 2559 22:42 โดย Webmaster Muangphayalae
 • สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 59 ประมวลภาพ "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 59" วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559
  ส่ง 14 ต.ค. 2559 22:48 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 117 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประกาศโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ด้วยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา มีข้อราชการเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการ จ ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2559 19:13 โดย Theerapon Pawaree
 • ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลกลางแจ้งหญ้าสังเคราะห์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลกลางแจ้งหญ้าสังเคราะห์ พื้นที่ 22 x 42 เมตร ตามรายละเอียดด้านล่าง
  ส่ง 15 ต.ค. 2559 00:27 โดย Webmaster Muangphayalae
 • รับสมัครนักการภารโรง (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ สพม.30 รับสมัครนักการภารโรง (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่ว ...
  ส่ง 15 ต.ค. 2559 00:30 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ประชาสัมพันธ์เพจโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  ประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจสามารถติดตามภาพกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียนได้ที่เพจ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  โดยสามารถเข้าถึงได้ทาง  https://www.facebook.com/phayalaepage
  ส่ง 15 ต.ค. 2559 00:33 โดย Webmaster Muangphayalae
 • เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สมาคมศิษย์เก่าเมืองพญาแลวิทยา เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ครูสุนทร ...
  ส่ง 15 ต.ค. 2559 00:33 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่เสนอเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญข้อเสนอในการพัฒนางาน :  โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนร ...
  ส่ง 15 ต.ค. 2559 00:13 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูอัญชลี บุญเหลือ ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ส่ง 15 ต.ค. 2559 00:14 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูดุลย์ สีมา ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  
  ส่ง 15 ต.ค. 2559 00:15 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูวนิชา ประยูรพันธุ์ ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model
  ส่ง 15 ต.ค. 2559 00:00 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »