• โครงการฝึกปฏิบัติการใต้น้ำ มูลนิธิสว่างคุณธรรม จ.ชัยภูมิ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 มูลนิธิสว่างคุณธรรม จังหวัดชัยภูมิ ทำจัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการใต้น้ำ ได้มีชุดปฏิบัต ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2559 21:48 โดย Webmaster Muangphayalae
 • โครงการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะสาขาวิชาชีพ ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะสาขาวิชาชีพ ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2559 04:21 โดย Webmaster Muangphayalae
 • กิจกรรมครูพระสอนศีล และมอบทุนการศึกษา ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาจัดกิจกรรมครู D.A.R.E. ครูพระสอนศีล อบรมคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด และพิธ ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2559 23:56 โดย Webmaster Muangphayalae
 • การประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เข้ารับการประเมินการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข
  ส่ง 18 พ.ค. 2559 23:44 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ต้อนรับครูใหม่ ครูต่างชาติ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วันที่ 16,17 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับครูใหม่ ครูต่างชาติ และนักศึกษาฝึกประสบการณ ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2559 23:28 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 66 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • ประชาสัมพันธ์เพจโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  ประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจสามารถติดตามภาพกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียนได้ที่เพจ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  โดยสามารถเข้าถึงได้ทาง  https://www.facebook.com/phayalaepage
  ส่ง 18 ต.ค. 2558 20:17 โดย Webmaster Muangphayalae
 • เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สมาคมศิษย์เก่าเมืองพญาแลวิทยา เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ครูสุนทร ...
  ส่ง 16 ก.ย. 2558 02:56 โดย Webmaster Muangphayalae
 • เตรียมรับการประเมินเพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เตรียมเข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน  ขั้นที่ 2  เกียรติบัตรแห่งการสู่สถานภาพ  สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 03:26 โดย Watcharakorn Baojanthuek
 • ประกาศสอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามรายการ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู   2.โทรทัศน์สีชน ...
  ส่ง 11 ส.ค. 2558 09:56 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ  ครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สามารถดาวน์โหลดเอกสารของกลุ่มบริหารวิชาการ ได้แก่ รายชื่อนักเรียน, แบบ ปพ.5 , แนวการจัดการเรียนรู้ และเอกสารคำร้องอื่นๆ ได้ที่ ลิงค ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2558 20:19 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »