• กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ประมวลภาพ "กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560" ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560  โดมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
  ส่ง 16 ก.ค. 2560 20:47 โดย Webmaster Muangphayalae
 • วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ประมวลภาพ "กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560" วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีคณะผู้กำกับและลูกเสือ ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2560 03:47 โดย Webmaster Muangphayalae
 • กิจกรรมการรับบริจาคโลหิตฯ โดยเหล่ากาชาติจังหวัดชัยภูมิ ประมวลภาพ "กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณฯ โดยเหล่ากาชาติจังหวัดชัยภูมิ" ในวันที่ 30 ม ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2560 07:20 โดย Webmaster Muangphayalae
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประมวลภาพ "กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560" ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
  ส่ง 27 มิ.ย. 2560 08:12 โดย Webmaster Muangphayalae
 • กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560 ประมวลภาพ "กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 จังหวัดชัยภูมิ โดยชมรม To be number one โรงเร ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2560 08:01 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 168 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • SMART Facebook เฟสบุ๊กตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง         SMART Facebook เฟสบุ๊กตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง เพื่อรนณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจได้ตระหนักถึงการเป็นนักโซเชียลมีเดียที่ดี มีความร ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2560 08:32 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • ครูภิรมย์ เอี่ยมสุวรรณ์ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2560 09:23 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูปภาวรา ประเสริฐ รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียน  เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา   สาระประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาป ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2560 08:35 โดย Webmaster Muangphayalae
 • รายงานผลปฏิบัติงาน ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต (1 เมษายน 2560)    รายงานผลการปฏิบัติงานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เนื้อหารายงานประกอบด้วย รายงานผลอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย การม ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 07:03 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่เสนอเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญข้อเสนอในการพัฒนางาน :  โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนร ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 07:00 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูอัญชลี บุญเหลือ ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 06:59 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูดุลย์ สีมา ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 06:59 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา


หนังสือราชการ สพฐ.