• กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 23:40 โดย งานประชาสัมพันธ์ ร.ร.เมืองพญาแลวิทยา
 • การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ประมวลภาพ "การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560" วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 20:53 โดย งานประชาสัมพันธ์ ร.ร.เมืองพญาแลวิทยา
 • กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2560 ประกอบด้วยการให้สาระความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีน การใช ...
  ส่ง 2 ก.พ. 2560 19:13 โดย Webmaster Muangphayalae
 • พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักระ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 วันพุธที่ 18 มกราคม 2560  นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ร่วมพ ...
  ส่ง 2 ก.พ. 2560 19:14 โดย Webmaster Muangphayalae
 • วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 16 - 17 มกราคม 2560 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จัดงานพระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดินเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิค ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2560 23:19 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 148 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่เสนอเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญข้อเสนอในการพัฒนางาน :  โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนร ...
  ส่ง 15 ต.ค. 2559 00:13 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูอัญชลี บุญเหลือ ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ส่ง 15 ต.ค. 2559 00:14 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูดุลย์ สีมา ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  
  ส่ง 15 ต.ค. 2559 00:15 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูวนิชา ประยูรพันธุ์ ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model
  ส่ง 15 ต.ค. 2559 00:00 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา


หนังสือราชการ สพฐ.