แสดงบทความ 1 - 5 จาก 221 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • วันครู สพม.30 ประจำปี 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" (ฉบับที่ 9) วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้รับเกียรติจากดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ ...
  ส่ง 28 ม.ค. 2561 19:00 โดย Webmaster Muangphayalae
 • พิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาด (ฉบับพิเศษ) วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา นำโดยผู้อำนวยการกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงส ...
  ส่ง 28 ม.ค. 2561 18:59 โดย Webmaster Muangphayalae
 • วันรักโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 8) วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้จัดกิจกรรม “วันรักโรงเรียน” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนสำนึกร ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2561 19:28 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • รายงานผลปฏิบัติงาน ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต (1 เมษา 2561)  
  ส่ง 29 มี.ค. 2561 21:55 โดย Webmaster Muangphayalae
 • นางปุณิกา จินะขาม ชื่อเรื่อง                 รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระเศรษฐศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สถานศึกษา          โรงเรียนเมืองพญาแลว ...
  ส่ง 15 พ.ย. 2560 21:12 โดย Webmaster Muangphayalae
 • รายงานผลปฏิบัติงาน ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต (1 ตุลาคม 2560)         รายงานผลการปฏิบัติงานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เนื้อหารายงานประกอบด้วย รายงานผลอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย การมีจรรยาบรรณต่อว ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2560 09:18 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูภิรมย์ เอี่ยมสุวรรณ์ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2560 09:23 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา


หนังสือราชการ สพฐ.