• วันวชิราวุธ ประจำปี 2560 วันเสาร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาได้เข ...
  ส่ง 6 ธ.ค. 2560 20:29 โดย Webmaster Muangphayalae
 • งานมหกรรมรวมพลังชุมชนคุณธรรม ประมวลภาพ "งานมหกรรมรวมพลังชุมชนคุณธรรม" โดยวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
  ส่ง 6 ธ.ค. 2560 20:25 โดย Webmaster Muangphayalae
 • กิจกรรม "ค่ายภาษาอังกฤษ 2017" ประมวลภาพกิจกรรม "ค่ายภาษาอังกฤษ 2017" วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
  ส่ง 6 ธ.ค. 2560 20:17 โดย Webmaster Muangphayalae
 • พิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือนเจ้าพ่อพญาแล วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ...
  ส่ง 6 ธ.ค. 2560 20:13 โดย Webmaster Muangphayalae
 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประมวลภาพ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
  ส่ง 6 ธ.ค. 2560 19:58 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 202 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” ทำบุญ ตักบาตร ...
  ส่ง 6 ธ.ค. 2560 20:52 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา วันที่ ๒๙ พ.ย. ๓๐ พ.ย. และ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาได้เดินทางทัศนศึกษาแหล่งเร ...
  ส่ง 7 ธ.ค. 2560 01:06 โดย Webmaster Muangphayalae
 • พิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือนเจ้าพ่อพญาแล วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ...
  ส่ง 7 ธ.ค. 2560 01:07 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • นางปุณิกา จินะขาม ชื่อเรื่อง                 รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระเศรษฐศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สถานศึกษา          โรงเรียนเมืองพญาแลว ...
  ส่ง 15 พ.ย. 2560 21:12 โดย Webmaster Muangphayalae
 • รายงานผลปฏิบัติงาน ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต (1 ตุลาคม 2560)         รายงานผลการปฏิบัติงานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เนื้อหารายงานประกอบด้วย รายงานผลอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย การมีจรรยาบรรณต่อว ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2560 09:18 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูภิรมย์ เอี่ยมสุวรรณ์ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2560 09:23 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูปภาวรา ประเสริฐ รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียน  เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา   สาระประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาป ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2560 08:35 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา


หนังสือราชการ สพฐ.