แสดงบทความ 1 - 5 จาก 188 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • SMART Facebook เฟสบุ๊กตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง         SMART Facebook เฟสบุ๊กตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง เพื่อรนณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจได้ตระหนักถึงการเป็นนักโซเชียลมีเดียที่ดี มีความร ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2560 08:32 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • รายงานผลปฏิบัติงาน ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต (1 ตุลาคม 2560)         รายงานผลการปฏิบัติงานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เนื้อหารายงานประกอบด้วย รายงานผลอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย การมีจรรยาบรรณต่อว ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2560 09:18 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูภิรมย์ เอี่ยมสุวรรณ์ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2560 09:23 โดย Webmaster Muangphayalae
 • ครูปภาวรา ประเสริฐ รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียน  เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา   สาระประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาป ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2560 08:35 โดย Webmaster Muangphayalae
 • รายงานผลปฏิบัติงาน ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต (1 เมษายน 2560)    รายงานผลการปฏิบัติงานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เนื้อหารายงานประกอบด้วย รายงานผลอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย การม ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 07:03 โดย Webmaster Muangphayalae
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา


หนังสือราชการ สพฐ.