ภาพกิจกรรม


พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560

โพสต์19 มี.ค. 2561 20:22โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2561 20:22 ]


ประมวลภาพ "พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
https://photos.app.goo.gl/437pLYQCSBFhJcIu2

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โพสต์19 มี.ค. 2561 20:16โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2561 20:17 ]


ประมวลภาพ "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข" ในวันที่ 22 ก.พ. 2561
https://photos.app.goo.gl/TL4ChlviAe3lyTTr1

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและยุวกาชาด ม.2

โพสต์19 มี.ค. 2561 20:10โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2561 20:11 ]


ประมวลภาพ "กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและยุวกาชาด ม.2"  ระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ. 2561
https://photos.app.goo.gl/R32khBb82R75teFS2

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โพสต์19 มี.ค. 2561 19:58โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2561 19:59 ]


"การประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อารคารทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
https://photos.app.goo.gl/aI3fXqy6EmTGOErJ2

กิจกรรม สพม.30 ชัยภูมิ ร่วมใจลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 1

โพสต์19 มี.ค. 2561 19:50โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2561 19:51 ]


ประมวลภาพ "กิจกรรม สพม.30 ชัยภูมิ ร่วมใจลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 1" วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
https://photos.app.goo.gl/W8zF4NWIHo0jeG022

กิจกรรมวันตรุษจีน 2018

โพสต์19 มี.ค. 2561 19:39โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2561 19:40 ]


ประมวลภาพ "กิจกรรมวันตรุษจีน 2018" วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
https://photos.app.goo.gl/AGHwknivcSnpzoWL2

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โพสต์19 มี.ค. 2561 19:28โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2561 19:29 ]


ประมวลภาพบรรยากาศ "การประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา"
https://photos.app.goo.gl/aZhQOF4D6ikxvUV03

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด

โพสต์28 ม.ค. 2561 18:21โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2561 18:54 ]


พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาด วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
https://photos.app.goo.gl/yEEHm0R5mqQNKu4m1

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

โพสต์28 ม.ค. 2561 18:20โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2561 18:54 ]


มูลนิธิสามัญศึกษาพัฒนาชัยภูมิ มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสามัญศึกษา และการศึกษาพิเศษเดิม วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
https://photos.app.goo.gl/WMXyCf9NY29RQXNw2

วันครู สพม.30 ประจำปี 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"

โพสต์28 ม.ค. 2561 18:18โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2561 18:35 ]


วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้รับเกียรติจากดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ให้เป็นสถานที่จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักสามัคคี ของคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 37 โรง จำนวน 2,134 คน กิจกรรมในงาน อาทิ ถวายราชสดุดี ร.10 พิธีทางสงฆ์ และพิธีไหว้ครู (พิธีพราหมณ์) ระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ กล่าวคำปฏิญาณตน ฟังสารของ รมว.ศธ. มอบรางวัลผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาได้รับรางวัล 2 ท่าน คือ รองฯ อภิชัย อาจประจันทร์ และครูนิรันดร์ บุญชู มีการถวายผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ สพม.30 และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครู  :: ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย คุณชาตรี ทวีนาท
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIlKb6tuaUd9qrA&id=5815D5BA415FA5ED%2112080&cid=5815D5BA415FA5ED

1-10 of 221