โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเขว้า 1

โพสต์9 ม.ค. 2560 19:36โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2560 19:36 ]

ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเขว้า 1 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เป็นสถานที่ในการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ 
https://goo.gl/photos/snDade1DWLZi2c7f9