กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

โพสต์20 ก.พ. 2560 23:39โดยงานประชาสัมพันธ์ ร.ร.เมืองพญาแลวิทยา   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2560 23:40 ]

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
https://goo.gl/photos/yhZfU2zJG2jtYaFRA