งานทอดผ้าป่ากองบุญมหากุศล และพิธีมุฑิตาจิตคารวะผู้เกษียณอายุราชการ

โพสต์20 ก.ย. 2560 09:33โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2560 09:33 ]

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลการทางการศึกาษโรงเรียนเมือพญาแลวิทยา ได้เข้าร่วมงานทอดผ้าป่ากองบุญมหากุศล เพื่อพัฒนาการศึกษาและพิธีมุฑิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย มูลนิธิสามัญศึกษาพัฒนาชัยภูมิ ในวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2560  ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล
https://photos.app.goo.gl/mrdg3jHXUA9XloFx2