กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

โพสต์25 ธ.ค. 2560 18:26โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 18:26 ]

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ได้มาให้ความรู้ ควบคู่ความบันเทิง ในโครงการ "เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ" วัตถุประสงค์หลัก คือ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม วัตถุประสงค์ย่อย เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายแก้ปัญหาสังคม ซึ่งนักเรียนที่เข้าอบรมในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 3 ของหลักสูตรเยาวชนสัมพันธ์
https://www.facebook.com/phayalaepage/posts/1623131764411694