วันครู สพม.30 ประจำปี 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"

โพสต์28 ม.ค. 2561 18:18โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2561 18:35 ]

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้รับเกียรติจากดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ให้เป็นสถานที่จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักสามัคคี ของคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 37 โรง จำนวน 2,134 คน กิจกรรมในงาน อาทิ ถวายราชสดุดี ร.10 พิธีทางสงฆ์ และพิธีไหว้ครู (พิธีพราหมณ์) ระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ กล่าวคำปฏิญาณตน ฟังสารของ รมว.ศธ. มอบรางวัลผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาได้รับรางวัล 2 ท่าน คือ รองฯ อภิชัย อาจประจันทร์ และครูนิรันดร์ บุญชู มีการถวายผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ สพม.30 และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครู  :: ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย คุณชาตรี ทวีนาท
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIlKb6tuaUd9qrA&id=5815D5BA415FA5ED%2112080&cid=5815D5BA415FA5ED