การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559

โพสต์30 พ.ค. 2559 20:01โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2559 21:05 ]

ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาได้จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยภูมิ  ให้ความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกตั้งครั้งนี้
https://goo.gl/photos/cdcQ4XrC7BVVWBR39