การประกวดผลงาน Best Practice โรงเรียนในฝัน สพม.30

โพสต์23 ส.ค. 2558 16:49โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2558 18:50 ]

กิจกรรมประกวดผลงาน Best Practice โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตามโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนในฝัน สพม.30 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
https://goo.gl/photos/VbyPoh3iAJ7mF6sK7