การประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่

โพสต์18 พ.ค. 2559 23:43โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2559 23:44 ]

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เข้ารับการประเมินการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข
https://goo.gl/photos/oKsUmnLYwF5nwtdN7