การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โพสต์18 พ.ย. 2558 19:16โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2558 19:20 ]


ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 30 ณ ห้อง Friend corner โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

https://goo.gl/photos/jcRSqL2ynkMFQfEU7