การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อตัดต่อวิดีทัศน์"

โพสต์9 ก.ค. 2559 21:07โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2559 04:29 ]

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สพม.30 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อตัดต่อวิดีทัศน์" ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559
https://goo.gl/photos/ssod6gZyEDTdL4j26