การอบรมการเลื่อนวิทยฐานะ

โพสต์24 มี.ค. 2559 08:59โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2559 09:04 ]

มูลนิธิสามัญศึกษาพัฒนาชัยภูมิ ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา จังหวัดชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว1/2559 (ว13 และ ว17) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 
https://goo.gl/photos/Zh53tZkJyAzV2pJt6