การอบรมโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

โพสต์27 ส.ค. 2559 04:35โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2559 07:01 ]

ประมวลภาพ "การอบรมโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงสู่ความยั่งยืน" ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
https://goo.gl/photos/ickKXGqBrxUtgPSD9