โครงการฝึกปฏิบัติการใต้น้ำ มูลนิธิสว่างคุณธรรม จ.ชัยภูมิ

โพสต์26 พ.ค. 2559 21:45โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2559 20:43 ]

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 มูลนิธิสว่างคุณธรรม จังหวัดชัยภูมิ ทำจัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการใต้น้ำ ได้มีชุดปฏิบัติการใต้น้ำของสว่างคุณธรรม จากอำเภอแก้งคร้อ, อำเภอหนองบัวแดง, อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เข้าอบรมในครั้งนี้ โดยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาให้ความอนุเคราะห์สระว่ายน้ำ เป็นสถานที่จัดอบรมตลอดจบหลักสูตร
https://goo.gl/photos/xm36sKFc1xDVaWni6