โครงการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะสาขาวิชาชีพ

โพสต์21 พ.ค. 2559 04:14โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2559 04:21 ]

ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะสาขาวิชาชีพ โดยประกอบด้วยกิจกรรมการจัดทำการศึกษาโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 , การจัดทำหลักสูตร ,การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการของ Five Steps , กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ สู่การมีงานทำธุรกิจพอเพียง  ณ  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  
https://goo.gl/photos/PZ8DM4vGDZw6BCUb6