กิจกรรมบูรณาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด และอาเซียน

โพสต์23 ส.ค. 2558 17:03โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2558 18:50 ]

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการแสวงหาความรู้ และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมแสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ,บูทอาหารอาเซียนของนักเรียนชั้น ม.6  ,กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ,กิจกรรมวาดภาพระบายสีอาเซียน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.936084093116468.1073741917.791543254237220&type=3