กิจกรรม E&C TO DAY

โพสต์18 พ.ย. 2558 20:56โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2559 01:32 ]

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดยผู้อำนวยการ กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม E&C TO DAY เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ให้กับผู้เรียน โดยมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ มีของการแสดง การพูดติดต่อสื่อสารภาษาต่างประเทศ  พร้อมมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่แสดงความสามารถ และตอบคำถาม  
https://goo.gl/photos/jvNktVJVsNQ3AjLC6