กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ม.2

โพสต์15 ก.พ. 2559 20:02โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2559 18:46 ]

ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ปีการศึกษา 2/2558 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
https://goo.gl/photos/DxSPVirBi6ur1oZu6