กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนด้านความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ (Smart Guide)

โพสต์22 มิ.ย. 2559 09:59โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2559 09:59 ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 การจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนด้านความเลิศภาษาอังกฤษ (Smart Guide) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
https://goo.gl/photos/aAzW31umjpas45w1A