กิจกรรมสร้างเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE

โพสต์22 มิ.ย. 2559 09:43โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2559 10:00 ]

ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา และโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
https://goo.gl/photos/3XDKh2FuNfbG8tJi6