กิจกรรมโทรคมนาคมไทย...ก้าวไกลไปด้วยกัน

โพสต์27 ส.ค. 2559 04:53โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2559 07:01 ]

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา...เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่ายเยาวชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม "โทรคมนาคมไทย...ก้าวไกลไปด้วยกัน" ณ โรงแรมเลศนิมิตร จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559
https://goo.gl/photos/hdrNRnMqwKhogVX8A