กิจกรรมวันปิยมหาราช

โพสต์18 พ.ย. 2558 18:30โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2558 18:40 ]

ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2558 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูป  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ไพศาลสืบไป
https://goo.gl/photos/anVRRoPVEh99mzEo7