โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ศักดิ์ชัย เพ็งผ่อง โดยมี นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู    ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558
https://goo.gl/photos/vZnt5dhxG5n4QVcg9