กิจกรรมอบรมการใช้ Google Apps สำหรับครูผู้สอน สพม.30

โพสต์23 ส.ค. 2558 16:43โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2558 18:55 ]

โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนในฝัน สังกัด สพม.30 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
https://goo.gl/photos/Li9DSWVE4fS6hMgC9