กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนวัยใสห่างไกลยาเสพติด

โพสต์30 พ.ค. 2559 19:26โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2559 19:35 ]

ในวันที่ 24 - 27 พ.ค. 2559  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาวิทยาจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  นักเรียนวัยใสห่างไกลยาเสพติด สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล