งานมุทิตาจิตเทศกาลมหาสงกรานต์

โพสต์15 เม.ย. 2559 00:38โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2559 00:42 ]

ในวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาจังหวัดชัยภูมิจัดงานมุทิตาจิตเทศกาลมหาสงกรานต์ เป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย แสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล  
https://goo.gl/photos/Djb4sH3yAKSbfL7o7