พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว

โพสต์3 พ.ค. 2559 19:08โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2559 19:08 ]

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559  นายกีฬาชัย  รัตนีย์ศรีบัณฑิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557  ณ  ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
https://goo.gl/photos/FSrQaMTgpjyDsnSY6