พิธีรดน้ำขอพร

โพสต์1 เม.ย. 2559 22:00โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2559 22:01 ]

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาจัดประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ หรือพิธีรดน้ำดำหัว เป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ  ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล 
https://goo.gl/photos/USXvQc9tBVp9U92P7