ประชุมคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน

โพสต์19 มิ.ย. 2559 19:47โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2559 19:47 ]

ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. ได้มีการประชุมคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2559  ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 1.นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี 2.นายพจน์ ธงภักดิ์ 3. นายวสันต์ อาจกมล 4. นายสุพจน์  วรรณปักษ์ 5. นายคมกริช โยธา
https://goo.gl/photos/JPtGkHpGKvHZWon6A