ประชุมกรรมการออกข้อสอบคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โพสต์18 พ.ย. 2558 20:58โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2559 01:34 ]

ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2558 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ออกข้อสอบเพื่อใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
https://goo.gl/photos/Cz1V2iNHhRurSPi28