ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม

โพสต์19 มิ.ย. 2559 19:00โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2559 19:00 ]

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
https://goo.gl/photos/4rTarPeoSetch63m6