ต้อนรับคุณครูต่างชาติ

โพสต์18 พ.ย. 2558 20:59โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2559 01:35 ]

วันที่ 3 พฤศจิการยน พ.ศ.2558  คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ต้อนรับคุณครูต่างชาติ  2 คน ได้แก่ Mrs.Megan Olivia จากประเทศแคนาดา และ Mr.Patrick Lanciault จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
https://goo.gl/photos/a31ueLh8LmP3f2sV9