วันบิดาแห่งฝนหลวง

โพสต์18 พ.ย. 2558 23:08โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2558 23:08 ]

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  จังหวัดชัยภูมิ นำโดยผู้ว่าราชการ นายชูศักดิ์ ตรีสาร นำคณะข้าราชการในจังหวัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประชาชนชาวไทย และร่วมการถวายราชสดุดี ด้วยการร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี
https://goo.gl/photos/S3tb2JmMZXwrTo666