ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา (ฉบับที่ 3)

โพสต์6 ธ.ค. 2560 20:50โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2560 19:15 ]
วันที่ ๒๙ พ.ย. ๓๐ พ.ย. และ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาได้เดินทางทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยรถไฟ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี