ประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ

โพสต์22 ก.ค. 2558 19:43โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2558 20:19 ]


 ครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สามารถดาวน์โหลดเอกสารของกลุ่มบริหารวิชาการ ได้แก่ รายชื่อนักเรียน, แบบ ปพ.5 , 
แนวการจัดการเรียนรู้ และเอกสารคำร้องอื่นๆ ได้ที่ ลิงค์ ของกลุ่มบริหารวิชาการ