ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์26 ก.ค. 2559 19:13โดยTheerapon Pawaree   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2559 19:13 โดย Webmaster Muangphayalae ]
ประกาศโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ด้วยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา มีข้อราชการเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการ จึงต้องประชุมปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียน โดยตามตารางสอบเป็นการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบกลางภาค ของวัน เวลา และระดับชั้นดังกล่าวไปเป็นวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 ส่วนนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ ให้หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ และเปิดทำการเรียนการสอน ตามปกติ ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559


Comments