ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรี เรื่อง การปฏิบัติรวมวงเมโลเดียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีสากล

โพสต์24 ม.ค. 2562 18:52โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2562 19:36 ]

นายวันชัย พลปาน 
ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ


Comments