ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ รายวิชา ว31201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์27 มิ.ย. 2561 23:04โดยWebmaster Muangphayalae
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


Comments