ครูวนิชา ประยูรพันธุ์

โพสต์1 มิ.ย. 2559 18:24โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2560 00:10 ]

ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)