ครูอัญชลี บุญเหลือ

โพสต์1 มิ.ย. 2559 18:37โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2560 00:08 ]

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1