รายงานผลปฏิบัติงาน ผอ.กีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต (1 เมษายน 2560)

โพสต์19 มี.ค. 2560 06:51โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2560 07:03 ]
   
รายงานผลการปฏิบัติงานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เนื้อหารายงานประกอบด้วย รายงานผลอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย การมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ : รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง