ครูปภาวรา ประเสริฐ

โพสต์11 เม.ย. 2560 20:07โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2560 08:35 ]

รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียน  เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา   สาระประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา