ครูภิรมย์ เอี่ยมสุวรรณ์

โพสต์13 มิ.ย. 2560 08:33โดยWebmaster Muangphayalae   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2560 09:23 ]

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3