รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหา ความรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เสริมด้วยการแก้โจทย์ปัญหา ฟิสิกส์ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพสต์27 มิ.ย. 2561 00:03โดยWebmaster Muangphayalae


นางสินีนาฏ เติมวุฒ


Comments