ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.4
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความสามารถพิเศษ ม.4
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความสามารถพิเศษ ม.1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMART STUDENT PROJECT (SSP)ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
แจ้งปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬา งาน“เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ว. MV Open House 2023” (แก้ไขเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬา งาน“เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ว. MV Open House 2023”
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
เปิดรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
ขอเชิญส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ว. MV Open House 2023”
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
ตารางสอบกลางภาค 2/2565 วันที่ 5-11 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 65
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 6-9 ธันวาคม 2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 65
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 65
แนวปฏิบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 65
ประกาศปิดสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2565
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 26-29 กันยายน 2565
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65