ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.4 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความสามารถพิเศษ ม.4 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.1 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความสามารถพิเศษ ม.1 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMART STUDENT PROJECT (SSP)ปีการศึกษา 2566 08 มี.ค. 66
แจ้งปิดภาคเรียน 01 มี.ค. 66
เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬา งาน“เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ว. MV Open House 2023” (แก้ไขเพิ่มเติม) 23 ก.พ. 66
วารสารประชาสัมพันธ์
3 มีนาคม 2566 ร่วมงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ABC OPEN HOUSE 2022
3 มีนาคม 2566 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมาตรฐานผีมือแรงงาน ปี 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์
24 กุมภาพันธ์ 2566 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ชั้นม.3และม.6 ประจำปีการศึกษา 2565
22-23 กุมภาพันธ์ 2566 นำนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 ประจำปีการศึกษา 2565
22 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรม The Large Classroom งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นำเสนอ VDO การ่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ข่าวการศึกษา
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ