วารสารประชาสัมพันธ์
6 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 47 ปีการศึกษา 2565
3 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมพระทานเพลิงศพ พระครูอนุรักษ์ชัยธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดบริบูรณ์ (ขี้เหล็กใหญ่) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ
5 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
2 ธันวาคม 2565 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มศักยภาพการขับขี่เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่นครชัยบุรินทร์"
2 ธันวาคม 2565 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
1 ธันวาคม 2565 ร่วมต้อนรับ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สพป.ชัยภูมิ เขต1
1 ธันวาคม 2565 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน
1 ธันวาคม 2565 กิจกรรม The Large Classroom ชมรม To Be Number One โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา นำเสนอการแสดงของเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol และการแสดงโคฟเวอร์แดนซ์
30 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรม The Large Classroom งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บูรณาการร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำเสนอ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำร
29 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำเสนอ "คำไวพจน์" คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันและมีกิจกรรมเกมคำไวพจน์ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก
28 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการงานอาชีพ นำเสนอ VDO หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
26 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมงานราตรีหรรษา เพลินอุรา สุนทราภรณ์ ประจำปี 2565
25 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2565
25 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565
25 พฤศจิกายน กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำเสนอ VDO ที่เกี่ยวข้องกับโทษและผลกระทบของการใช้โทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน
24 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แนะนำกิจกรรมคิดเลขเร็วและมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกสอน-นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
23 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพพระครูอนุรักษ์ชัยธรรม (สุคน บุปผา) ณ วัดบริบูรณ์ (บ้านขี้เหล็กใหญ่)
23 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำเสนอ คลิปวีดีโอสั้น ที่มีเนื้อหาสอดแทรกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
22 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Stroy Telling) ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทอง
21 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำเสนอ VDO สื่อภาพยนต์สั้น เรื่อง อภิชาตบุตร
18 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และรับทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน
16 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2565 และ ประจำปี พ.ศ.2564
16 พฤศจิกายน 2565 ร่วมต้อนรับ Ms.Daria Kozyreva และ Mr.Konstantin Starostin คุณครูต่างชาติ จากประเทศรัสเซีย ที่จะมาร่วมสอนภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
15 พฤศจิกายน 2565 จัดการสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี(มัธยมศึกษา) ประจำปี 2565
14 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565
10 พฤศจิกายน 2565 เป็นสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและศูนย์เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
8 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
7 พฤศจิกายน 2565 จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ครั้งที่ 1/2565
5 พฤศจิกายน 2565 จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับชำระค่าบำรุงการศึกษา ชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนการศึกษา 2/2565
3 พฤศจิกายน 2565 ดร.ปิยะพล เถื่อนพาชิน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ช่วยทำความสะอาดบริเวณระเบียง ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย